Nắm giữ vai trò biên tập tạp chí Vogue Italia Franca Sozzani cũng quyền lực không kém Anna Wintour... Nắm giữ vai trò biên tập tạp chí Vogue Italia, Franca Sozzani cũng quyền lực không kém Anna Wintour...
Pesquisa Avançada