ŽÊ^’ñ‹ŸF n061(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒ‰ƒNƒVƒtƒHƒŠƒA ‰È–¼ ƒxƒ“ƒPƒCƒ ƒE‰È... ŽÊ^’ñ‹ŸF n061(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒ‰ƒNƒVƒtƒHƒŠƒA ‰È–¼ ƒxƒ“ƒPƒCƒ ƒE‰È... Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů pohoří Sierra de Anaga na ostrově Tenerife (hojně podél... Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, pohoří Sierra de Anaga na ostrově Tenerife (hojně podél... E2 Monanthes adenoscepes ○ Monanthes anagensis Monanthes amydros Monanthes atlantica ○ Monanthes... E2 Monanthes adenoscepes ○ Monanthes anagensis Monanthes amydros Monanthes atlantica ○ Monanthes... E1 Monanthes muralis モナンテス・ムラリス 小型:葉は砂糖をま塗したような、ざらついた1cmほどのロゼッタ。Monanthesの中では丈夫なタイプ。 E1 Monanthes muralis モナンテス・ムラリス 小型:葉は砂糖をま塗したような、ざらついた1cmほどのロゼッタ。Monanthesの中では丈夫なタイプ。 ŽÊ^’ñ‹ŸF n031(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n031(’²®’†) Popis: Keříčkovité vytrvalé rostliny bez výběžků listy tučnolisté lysé nebo krátce roztroušeně... Popis: Keříčkovité vytrvalé rostliny, bez výběžků, listy tučnolisté, lysé nebo krátce roztroušeně... E1 Monanthes polyphylla モナンテス・ポリフィラ 小型:非常に端正で高密度な葉の集合体。この姿はとても可愛いが蒸れに弱いので気難しいタイプ。 Monanthes... E1 Monanthes polyphylla モナンテス・ポリフィラ 小型:非常に端正で高密度な葉の集合体。この姿はとても可愛いが蒸れに弱いので気難しいタイプ。 Monanthes... Fotografováno dne 15. 8. 2007 ( Španělsko Kanárské ostrovy Tenerife pohoří Sierra de Anaga... Fotografováno dne 15. 8. 2007 ( Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, pohoří Sierra de Anaga,... ŽÊ^’ñ‹ŸF n031(’²®’†) (flower) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒuƒ‰ƒLƒJƒEƒƒ“ ‰È–¼ ƒxƒ“ƒPƒCƒ ƒE‰È... ŽÊ^’ñ‹ŸF n031(’²®’†) (flower) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒuƒ‰ƒLƒJƒEƒƒ“ ‰È–¼ ƒxƒ“ƒPƒCƒ ƒE‰È... E1 Monanthes brachycaulon モナンテス・ ブラキカウロン... E1 Monanthes brachycaulon モナンテス・ ブラキカウロン... Fotografováno dne 15. 8. 2007 ( Španělsko Kanárské ostrovy Tenerife pohoří Sierra de Anaga... Fotografováno dne 15. 8. 2007 ( Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, pohoří Sierra de Anaga,... Fotografováno dne 28. 3. 2006 ( Španělsko Kanárské ostrovy Tenerife Masca ). Fotografováno dne 28. 3. 2006 ( Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, Masca ). Monanthes (Monanthes muralis) Monanthes (Monanthes muralis) Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů vyskytuje se na ostrovech Tenerife a La Palma. Na souostroví... Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se na ostrovech Tenerife a La Palma. Na souostroví... Fotografováno dne 28. 3. 2006 ( Španělsko Kanárské ostrovy Tenerife Masca ). Fotografováno dne 28. 3. 2006 ( Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, Masca ). Fotografováno dne 28. 3. 2006 ( Španělsko Kanárské ostrovy Tenerife Masca ). Fotografováno dne 28. 3. 2006 ( Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, Masca ). ŽÊ^’ñ‹ŸF n030(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒvƒ‰ƒGƒQƒŠ ‰È–¼ ƒxƒ“ƒPƒCƒ ƒE‰È Crassulaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n030(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒvƒ‰ƒGƒQƒŠ ‰È–¼ ƒxƒ“ƒPƒCƒ ƒE‰È Crassulaceae... Click here to discuss this photo. - - - » Next image More Pictures albleroy Click here to discuss this photo. - - - » Next image More Pictures albleroy Monanthes (Monanthes muralis) Monanthes (Monanthes muralis) Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů vyskytuje se na všech ostrovech kromě La Palma. Ekologie:... Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se na všech ostrovech kromě La Palma. Ekologie:... ŽÊ^’ñ‹ŸF n030(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒAƒiƒQƒ“ƒVƒX ‰È–¼ ƒxƒ“ƒPƒCƒ ƒE‰È Crassulaceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n030(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒAƒiƒQƒ“ƒVƒX ‰È–¼ ƒxƒ“ƒPƒCƒ ƒE‰È Crassulaceae... Fotografováno dne 28. 3. 2006 ( Španělsko Kanárské ostrovy Tenerife pohoří Teno ). Fotografováno dne 28. 3. 2006 ( Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, pohoří Teno ). Monanthes (Monanthes muralis) Monanthes (Monanthes muralis) Click here to discuss this photo. - - - More Pictures albleroy Click here to discuss this photo. - - - More Pictures albleroy Fotografováno dne 15. 8. 2007 ( Španělsko Kanárské ostrovy Tenerife pohoří Sierra de Anaga... Fotografováno dne 15. 8. 2007 ( Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, pohoří Sierra de Anaga,... Fotografováno dne 15. 8. 2007 ( Španělsko Kanárské ostrovy Tenerife pohoří Sierra de Anaga... Fotografováno dne 15. 8. 2007 ( Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, pohoří Sierra de Anaga,... Click here to discuss this photo. - - - More Pictures albleroy Click here to discuss this photo. - - - More Pictures albleroy Scientific Name Common Name Origin Monanthes subcrassicaulis ? South Africa? Scientific Name Common Name Origin Monanthes subcrassicaulis ? South Africa? Fotografováno dne 28. 3. 2006 ( Španělsko Kanárské ostrovy Tenerife pohoří Teno ). Fotografováno dne 28. 3. 2006 ( Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, pohoří Teno ).
Próxima »
Pesquisa Avançada