ŽÊ^’ñ‹ŸF n036(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n036(’²®’†) Bursera microphylla baby This young Bursera microphylla is called the Torote Colorado or the... Bursera microphylla baby This young Bursera microphylla, is called the Torote Colorado or the... Use the back key of your browser to come back to the previous display. © 1998-2001 Philippe Faucon... Use the back key of your browser to come back to the previous display. © 1998-2001 Philippe Faucon,... Bursera sp. is a deciduous tree or shrub probably native to Southwestern United States or Mexico.... Bursera sp. is a deciduous tree or shrub probably native to Southwestern United States or Mexico.... John St. Paul's SUCCULENTS / Bursera John St. Paul's SUCCULENTS / Bursera Copal (Bursera odorata) Copal (Bursera odorata) Rozšíření: Rozsáhlý areál se táhne od středního Mexika a jižní Floridy přes Střední Ameriku a... Rozšíření: Rozsáhlý areál se táhne od středního Mexika a jižní Floridy přes Střední Ameriku a... Bursera copallifera in Art Pacheco's collection Recommended Temperature Zone: USDA: 9b-10 Frost... Bursera copallifera in Art Pacheco's collection Recommended Temperature Zone: USDA: 9b-10 Frost... Previous page Main page Previous page Main page Bursera detail Bursera microphylla's deep brownish red branches are striking in the desert landscape... Bursera detail Bursera microphylla's deep brownish red branches are striking in the desert landscape... Author: Author: The approximate coordinates for the Martinez Canyon and Clark Valley herds are given here . The... The approximate coordinates for the Martinez Canyon and Clark Valley herds are given here . The... For more information contact: Dr. Richard Wunderlin or Dr. Bruce Hansen © 2014 Institute for... For more information, contact: Dr. Richard Wunderlin or Dr. Bruce Hansen © 2014 Institute for... ŽÊ^’ñ‹ŸF n001(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒtƒ@ƒKƒƒCƒfƒX ‰È–¼ ƒJƒ“ƒ‰ƒ“‰È Burseraceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n001(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒtƒ@ƒKƒƒCƒfƒX ‰È–¼ ƒJƒ“ƒ‰ƒ“‰È Burseraceae... Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich ve dnech 23. 25. a 26. 2. 2009 (Kostarika NP Rincón de... Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 23., 25. a 26. 2. 2009 (Kostarika, NP Rincón de... Author: Author: Bursera simaruba - Burseraceæ - Gonmyé gonmyè wouj gonmyé bayè. © F.P. Bursera simaruba - Burseraceæ - Gonmyé, gonmyè wouj, gonmyé bayè. © F.P. Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich ve dnech 23. 25. a 26. 2. 2009 (Kostarika NP Rincón de... Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 23., 25. a 26. 2. 2009 (Kostarika, NP Rincón de... Blooming Habits: Small inconspicuous flowers. Fruiting Habits: Clusters of dark red fruits 0.5 inch... Blooming Habits: Small inconspicuous flowers. Fruiting Habits: Clusters of dark red fruits, 0.5 inch... Previous page Main page Previous page Main page Author: Author: ŽÊ^’ñ‹ŸF n022(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ–¼ ƒ~ƒNƒƒtƒBƒ‰ ‰È–¼ ƒJƒ“ƒ‰ƒ“‰È Burseraceae... ŽÊ^’ñ‹ŸF n022(’²®’†) –¼ÌEŠw–¼î•ñ —¬’Ê–¼E‰€Œ|–¼ ƒ~ƒNƒƒtƒBƒ‰ ‰È–¼ ƒJƒ“ƒ‰ƒ“‰È Burseraceae... Popis: Poloopadavý obvykle jednodomý strom dorůstá výšky 5–25 m; kmen je štíhlý až 40 cm v... Popis: Poloopadavý, obvykle jednodomý strom, dorůstá výšky 5–25 m; kmen je štíhlý, až 40 cm v... Melissa E. Abdo Melissa E. Abdo Observed near Telegraph Pass in South Mountains Phoenix Arizona Dec. 2008. RANGE: Rare in... Observed near Telegraph Pass in South Mountains, Phoenix, Arizona, Dec. 2008. RANGE: Rare in... Bursera morelensis Date: 1996 October 31 Location: Guanajuato This attractive barked Bursera clothed... Bursera morelensis Date: 1996 October 31 Location: Guanajuato This attractive barked Bursera clothed... The 100 species of flowering Bursera are found in roughly the same geographic range as the... The 100 species of flowering Bursera are found in roughly the same geographic range as the... Elephant Tree Torote Colorado Copal (Bursera microphylla) Use the back key of your browser to come... Elephant Tree, Torote Colorado, Copal (Bursera microphylla) Use the back key of your browser to come... This member of the Burseraceae family was described by Townshend Stith Brandegee in 1908. It is... This member of the Burseraceae family was described by Townshend Stith Brandegee in 1908. It is...
Próxima »
Pesquisa Avançada